Geef je beoordeling

snelslagen

 

Schema 2

Categorieën op het rijbewijs tot 19 januari 2013

Rijbewijs B

Vanaf 18 jaar mag u met rijbewijs B motorvoertuigen op drie wielen (geen motorfiets) en motorvoertuigen op vier wielen met een maximale massa van niet meer dan 3.500 kg besturen. Deze voertuigen mogen niet meer dan 9 personen (inclusief bestuurder) vervoeren.

Met rijbewijs B mag u ook een motorvoertuig met een aanhangwagen besturen. Daarvoor gelden echter twee voorwaarden:

  • de aanhangwagen mag totaal (massa leeg voertuig + laadvermogen) niet zwaarder zijn dan 750 kg;
  • de aanhangwagen mag zwaarder zijn dan 750 kg. Voorwaarde is, dat de aanhangwagen inclusief laadvermogen niet zwaarder is dan de ledige massa van het trekkende voertuig. Daarbij mag de toegestane maximum massa van de totale combinatie (trekkend voertuig plus aanhangwagen) niet meer dan 3500 kg zijn.

Let op! Dit zijn de voorwaarden die gelden voor de rijbewijscategorie op het rijbewijs. Op het afgegeven kentekenbewijs kunnen verdere beperkingen gelden voor het te besturen voertuig.

Rijbewijs BE

Met dit rijbewijs mag u samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie B en een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa van meer dan 750 kg besturen.

 

Categorieën op het rijbewijs vanaf 19 januari 2013

Rijbewijs B

Vanaf 18 jaar (of vanaf 17 jaar onder begeleiding in het kader van ‘het experiment 2toDrive’ ) mag u met rijbewijs B vierwielige motorvoertuigen op vier wielen met een maximale massa van niet meer dan 3.500 kg besturen, die niet zijn ingericht voor het vervoer van meer dan 9 personen (inclusief bestuurder).

Binnen deze categorie heeft men ook de bevoegdheid voor het besturen van een motorvoertuig met een aanhangwagen. Daarvoor gelden echter twee voorwaarden:

  • de aanhangwagen mag totaal (massa leeg voertuig + laadvermogen) niet zwaarder zijn dan 750 kg, of
  • de aanhangwagen mag zwaarder zijn dan 750 kg. Voorwaarde is dat de toegestane maximum massa van de totale combinatie (trekkend voertuig pus aanhangwagen) niet meer dan 3500 kg is.

Let op! Dit zijn de voorwaarden die gelden voor de rijbewijscategorie op het rijbewijs. Op het afgegeven kentekenbewijs kunnen verdere  beperkingen gelden voor het te besturen voertuig.

Rijbewijs B+ (code 96)

Voor samenstellen van voertuigen bestaand uit een trekkend voertuig van categorie B (maximaal 3500 kg) en totale combinatie van toegestane maximum massa (trekkend voertuig + aanhangwagen of oplegger) van ten hoogste 4250 kg.

Rijbewijs BE

Voor samenstellen van voertuigen bestaand uit een trekkend voertuig van categorie B (maximaal 3500 kg) en een aanhangwagen of oplegger, waarbij:
1. de toegestane maximum massa van de aanhangwagen of oplegger ten hoogste 3500 kg mag bedragen of
2. de toegestane maximum massa van de oplegger meer mag bedragen dan 3500 kg mits:

  • de toegestane maximumlast onder de koppeling van de oplegger of middenasaanhangwagen niet meer bedraagt dan het verschil tussen de toegestane maximum massa van het trekkend voertuig en de massa in rijklare toestand van het trekkend voertuig en
  • de toegestane maximum aslast dan wel de som van de toegestane maximum aslasten van de oplegger of middenasaanhangwagen niet meer bedraagt dan 3500 kg.